Tỷ lệ xi măng nước tối đa cho M15 (1: 2: 4) là 0,50

cho bê tông 1 mét khối

1 + 2 + 4 = 7

hàm lượng xi măng = 1/7 * 1 = 0,123 m3

mật độ = khối lượng / khối lượng

mật độ xi măng = 1440kg / m3 (lưu ý: – mật độ xi măng thay đổi theo cấp và nhãn hiệu)

khối lượng xi măng = 0.1428 * 1440 = 205.632 kg (lưu ý: – vui lòng xem xét hàm lượng xi măng tối thiểu cũng có nghĩa là cũng được đưa ra trong các điều 6.1.2 của mã Is)

w / c theo mã IS là 0,50 cho M15

w / c = 0,50

hàm lượng nước = 0,50 * 205,632 = 102,8 m3 = 103 lít

Lưu ý: -w / c phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như độ ẩm của cốt liệu mịn / thô, khả năng làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *