Thông số máy xúc đào lội nước

  • Các thông số này chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào dòng máy xúc đào và model máy các thông số sẽ thay đổi
  • Trong quá trình cải tiến sản phẩm, các thông số có thể thay đổi mà không báo trước